Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

L

Lavra, Vasylyna M., Uzhorod National University, 46, Pidhirna Str., Uzhorod, 88000
Lebed, Oleg S., Ukrainian State Chemical Technology University, Gagarin Ave., 8, Dnepropetrovsk, 49000
Lesunova, O. A.
Leszczynski, Jerzy, Interdisciplinary Nanotoxicity Center, Jackson State University, 1400 J. R. Lynch St., Jackson, Mississippi, 39217
Leszczynski, Jerzy, Interdisciplinary Nanotoxicity Center, Department of Chemistry and Biochemistry, Jackson State University, Jackson, Mississippi, 39217
Leszczynski, Jerzy, Interdisciplinary center for Nanotoxicity, Jackson State University
Leszczynski, Jerzy, Jackson State University, 1400 J.R. Lynch Street, Jackson, Mississippi, 39217
Leszczynski, Jerzy, Interdisciplinary Nanotoxicity Center, Jackson State University, 1400 J. R. Lynch Street, Jackson, Mississippi, 39217
Leszczynski, Jerzy, Interdisciplinary Center for Nanotoxicity, Jackson State University, Jackson, MS, 39217
Levchakova, Yu. V.
Lukashevich, M. S., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Luk’yanenko, Tatiana V., Ukrainian State University of Chemical Technology, 8, Gagarin Ave., 49005 Dnipro
Luk’yanenko, Tatiana V., Ukrainian State University of Chemical Technology, 8 Gagarin Ave., Dnipropetrovsk, 49005
Luk’yanenko, Tatiana V., Ukrainian State University of Chemical Technology, 8, Gagarin Ave., Dnipropetrovsk 49005
Luk’yanenko, Tetiana V., Ukrainian State University of Chemical Technology, 8 Gagarin Ave., Dnipropetrovsk, 49005
Lytovchenko, Roman D., State Higher Education Institution ‘Ukrainian State University of Chemical Engineering’