Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

M

Makhno, Stanislav М., O. O. Chuiko Institute of Surface Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine
Malin, V. V.
Mandziuk, Igor A., Khmelnitsky National University, 11 Instytutska St., Khmelnitsky 29016
Manzyuk, Maryna V., Ukrainian State University of Chemical Technology
Markov, Victor I., Ukrainian State University of Chemical Technology, 8 Gagarin Ave., Dnipropetrovsk, 49005
Matorina, Katerina V., Oles Honchar Dnipro National University
Matorina, Katerina V., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, 72, Gagarin Ave., Dnipropetrovsk, 49010
Mazepa, A. V.
Mazepa, Alexander V.
Mazepa, Alexandr V., A.V. Bogatsky Physico-Chemical Institute of the National academy of sciences of Ukraine
Medvedeva, Irina A., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, 72 Gagarin Ave., Dnipropetrovsk, 49010
Mekh, Juliya V., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, 72, Gagarin Ave., Dnipropetrovsk 49010
Melnik, A. V.
Miekh, Yuliia V.
Miekh, Yuliia V., Oles Honchar Dnipro National University
Minaeva, N. P.