Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

T

Tarabara, Igor N., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Tarabara, Igor N., Oles Honchar Dnipropetrovs'k National University
Tarabara, Igor N.
Tarabara, Igor N., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, 72, Gagarin Ave., Dnipropetrovsk 49010
Tarasov, Vadim Yu., Technological Institute of V. Dal East-Ukrainian National University
Tereshchenko, Oksana V., Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University, 1, Shevchenko Str., Kirovohrad, 25006
Tkachenko, Igor V., Oles Gonchar Dnipropetrovs'k National University
Tokar, Andrey V., Dnipropetrovsk State University of Agriculture and Economics, S. Efremov Str., 25, Dnipro 49600
Tokar, Andrey V., Dnipropetrovsk state university of agriculture and economics, 25, Voroshilov str., Dnipropetrovsk, 49600
Tokar, Andrey V., Dnipropetrovsk State Agrarian-economic University, 25, Voroshilov Str., Dnipropetrovsk 49600
Tokar, Andrey V., Dnipropetrovsk state agrarian university
Tokar, Andriy V., Dnipropetrovsk State Agrarian-economic University, 25, Voroshilov Str., Dnipropetrovsk 49600
Tokar, Andriy V., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, 49000
Trofimenko, Vitaliy V., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Trofimenko, Vitaliy V., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, 72, Gagarin Ave.,Dnipropetrovsk, 49010
Tsigankov, Alexander V.
Tsiganok, Ludmila P., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, 72, Gagarin Ave., Dnipropetrovsk 49010
Tsiganok, Ludmila P., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Tsiganok, Ludmila P.
Tsygankov, Aleksander V.
Tupys, Andriy M., Ivan Franko Lviv National University, 1, Universytetska Str., Lviv, 79000
Tymoshuk, Oleksandr S., Ivan Franko Lviv National University, 1, Universytetska Str., Lviv, 79000

1 - 22 of 22 Items