Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

T

Tarabara, Igor N.
Tarabara, Igor N., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, 72, Gagarin Ave., Dnipropetrovsk 49010
Tarabara, Igor N., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Tarabara, Igor N., Oles Honchar Dnipropetrovs'k National University
Tarasov, Vadim Yu., Technological Institute of V. Dal East-Ukrainian National University
Tarasyuk, Oksana P., Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine
Tereshchenko, Oksana V., Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University, 1, Shevchenko Str., Kirovohrad, 25006
Tertyshnyk, Vladimir M., Oles Honchar Dnipro National University
Tkachenko, Igor V., Oles Gonchar Dnipropetrovs'k National University
Tokar, Andrey V., Dnipropetrovsk state agrarian-economic university
Tokar, Andrey V., Dnipropetrovsk State Agrarian-economic University, 25, Voroshilov Str., Dnipropetrovsk 49600
Tokar, Andrey V., Dnipropetrovsk state agrarian university
Tokar, Andrey V., Dnipropetrovsk state university of agriculture and economics, 25, Voroshilov str., Dnipropetrovsk, 49600
Tokar, Andrey V., Dnipropetrovsk State University of Agriculture and Economics, S. Efremov Str., 25, Dnipro 49600
Tokar, Andriy V., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, 49000
Tokar, Andriy V., Dnipropetrovsk State Agrarian-economic University, 25, Voroshilov Str., Dnipropetrovsk 49600
Tokarev, Stanislav V., Lviv Polytechnic National University
Tokarev, Viktor S., Lviv Polytechnic National University
Tomilo, Vitaliy I., State Higher Education Institution ‘Ukrainian State University of Chemical Engineering’
Trofimenko, Vitaliy V., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Trofimenko, Vitaliy V., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, 72, Gagarin Ave.,Dnipropetrovsk, 49010
Tsigankov, Alexander V.
Tsiganok, Ludmila P., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Tsiganok, Ludmila P., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, 72, Gagarin Ave., Dnipropetrovsk 49010
Tsiganok, Ludmila P.
Tsygankov, Aleksander V.
Tupys, Andriy M., Ivan Franko Lviv National University, 1, Universytetska Str., Lviv, 79000
Tymoshuk, Oleksandr S., Ivan Franko Lviv National University, 1, Universytetska Str., Lviv, 79000